Kinder moppen

Goed en slecht nieuws

Huubje: “Ma, ik heb goed nieuws en slecht nieuws.” Moeder: “Vertel me eerst het goede nieuws maar.” Huubje: “De school is afgebrand!” Moeder: “En het slechte nieuws?” Huubje: “De rapporten zijn bewaard gebleven!”

About the Author